Hyr en chef eller samordnare

När kompetens inom områden kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller informationssäkerhet skall tillföras verksamheten, kan det vara en fördel att hyra in en konsult från oss som kan implementera, förvalta eller effektivisera systemen.

Vi kan hjälpa verksamheten med:

 • Ansvara, utveckla och förvalta ISO9001, ISO14001, ISO45001 och/eller ISO27001 certifieringarna.
 • Identifiera och initiera förbättringsåtgärder i processer.
 • Projektleda och samordna arbetsgrupper inom kvalitet-, miljö-, arbetsmiljö och informationssäkerhetsområdet.
 • Sprida kunskap och skapa förståelse för systemen.
 • Uppföljning av mål och resultat.
 • Införa och förbättra organisationens processer genom att stötta och arbeta tillsammans med verksamheten
 • Identifiera, bevaka, utbilda och göra efterlevnadskontroller av lagar som berör verksamheten
 • Leda och bidra i med kompetens i ledningsgruppen
 • Göra riskanalyser
 • Utföra kvalitetsuppföljningar och utredningar
 • Ta hand om anmälnings- och tillståndsärenden
 • Kommunicera med tillståndsmyndigheter
 • Bevaka och följa upp kemikalielagstiftningen och avfallshanteringen
 • Mm

Med många års erfarenhet från olika typer av verksamheter har gjort att vi har goda ledaregenskaper och vana från att utbilda samt implementera systemen oavsett bransch.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte för mer information!