Kvalitets- och miljöledningssystem enligt  ISO 9001 och 14001

 Kursen är riktad till företag som vill arbeta själv med uppbyggnad och dokumentation på ett kostnadseffektivt sätt under ledning av erfaren expertis. Kursen innefattar 7 tillfällen med en månads mellanrum för eget arbete mellan träffarna. Träffarna (endagskurser) börjar med teori där kursledaren går igenom kraven i standarderna för att sedan gå igenom förslag på hur rutinerna kan formuleras och avslutas med genomgång av egen dokumentation samt funderingar i samband med eget arbete. Företagen kommer att erbjudas möjlighet till certifiering i slutet 2022.

Målgrupp

Alla företag som vill bygga och implementera ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Kursen ger dig

Ett integrerat kvalitets- och miljösystem som kommer att vara certifierbart inom loppet av ett år från start.

Kursinnehåll

  • Bakgrund ISO 9001 & ISO 14001
  • Ledningens ansvar
  • Marknad och försäljning
  • Inköp
  • Utveckling
  • Produktion/utförande
  • Dokumentstyrning
  • Informationssäkerhet
  • Verktyg/hjälpmedel

Kursstart

8 april 2022, Göteborg

23 sept 2022, Göteborg

Kursavgift

60 000 kr per företag exkl. moms (extra deltagare debiteras med 2 000kr per tillfälle)

I priset ingår kursdokumentation i form av standarder, förslag på rutiner, checklistor och blankettmallar

Anmälan görs till info@creator.nu