Steg för steg

mot ISO 9001 och 14001

 

Steg för steg kursen är riktad till företag som vill arbeta själv med uppbyggnad och dokumentation på ett kostnadseffektivt sätt under ledning av erfaren expertis. Kursen innefattar 8 tillfällen med en månads mellanrum för eget arbete mellan träffarna. Träffarna (endagskurser) börjar med teori för att lägga grunden för det som krävs och avslutas med egen dokumentation och frågor i samband med eget arbete. Företagen kommer att erbjudas möjlighet till certifiering under 2022

Kursen ger dig

Ett integrerat kvalitets- och miljösystem som kommer att vara certifierbart inom loppet av ett år från start.

Målgrupp

Alla företag som vill bygga ett och implementera ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Kursensinnehåll

  • Bakgrund ISO 9001 & ISO 14001
  • Ledningens ansvar
  • Marknad och försäljning
  • Inköp
  • Utveckling
  • Produktion/utförande
  • Dokumentstyrning
  • Informationssäkerhet
  • Verktyg/hjälpmedel

Kursstart

13 mars 2022, Göteborg

Kursavgift

56 000 kr/deltagare exkl. moms

30% debiteras vid anmälan och resterande upparbetad, 14 dagar netto

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Anmälan görs till info@creator.nu