KURSUTBUD

Kompetensutveckling är en viktig förutsättning i upprättande och underhåll av samtliga ISO system. Därför erbjuder vi introduktion, implementering och fördjupningskurser inom samtliga standarder som vi har praktiska erfarenheter av. Kurserna kan anpassas efter företagets behov och hålls på önskad plats!

 

Introduktionskurser

  • Innan beslut
  • Repetera kunskapen
  • Introduktion inför start

 

ISO 14001, Miljösystem

Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig miljöarbete enligt ISO 14001. Kursen är baserad på ISO 14001:2015.

ISO 45001, Arbetsmiljösystem

Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå Arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.

ISO 9001, Kvalitetssystem

Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå ISO 9001. Kursen är baserad på ISO 9001:2015.

ISO 27001, Informationssäkerhet

Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå ISO 27001

 

Internrevisionsutbildningar

  • Internrevision ISO 9001
  • Internrevision ISO 14001
  • Internrevision ISO 45001
  • Internrevision ISO 27001

 

Steg för steg utbildningar

Kurs för att under 7 tillfällen, i grupp med andra företag, bygga och dokumentera ett kvalitets- och miljöledningssystem under ledning av en erfaren konsult. Kursstart hösten 2021 med certifiering  till våren 2022.

  • Steg för steg ISO 9001 och 14001

Internrev ISO 9001

Internrev ISO 14001

Internrev ISO 27001

ISO45001

Internrev ISO 45001

Introduktion ISO 9001

Intro ISO 9001

Bild ISO14001

Intro ISO 14001

Kurs ISO27001

Intro ISO 27001

Intro ISO 45001