AFFÄRSIDÉN

Vår affärsidé är att hjälp företag med att bygga, implementera och förvalta ledningssystem.

Vår erfarenhet täcker följande tre kompetensområden:

Konsulting– Där vi hjälper företag mot ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem samt informationssäkerhet. Här ingår även revisioner för att följa upp och förbättra befintliga system.

Utbildning Vi håller i helheten när det gäller utbildningar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och aktuell lagstiftning kring systemen.

Extra resurs– Där vi kan agera som experter eller extra resurser när företaget själva inte hinner med av olika anledningar.

Våra kunder består av alla typer av företag, vilket borgar för kostnadseffektivitet och hög flexibilitet. Fördelar för dig som kund är att du har hela kostnadsbilden klar innan du startar projektet, dvs inga dolda kostnader tillkommer i efterhand.

Vi kan lämna referenser inom en mängd olika branscher, där vi hjälpt företag mot målet. Vi håller i hela projektet från att utbilda personalen, till uppbyggnad och fram till certifiering.
Våra konsulter finns till förfogande även i efter certifiering i frågor som berör företag och företagande.

HISTORIK

Vi har varit med länge

Vår allra första kund fick sitt ISO 9002 certifikat redan 1992. Det som var unikt då, var att det var ett företag med bara 14 anställda eftersom det var i princip bara stora företag som använde sig av systemet.

Vi skrev vårt första branschanpassning redan 1993. Då var ambitionen att göra ISO småföretagsanpassad och enkel att förstå. 1996 integrerade vi vårt första kvalitets- och miljösystem, enligt ISO 9001 & ISO 14001.

Därmed var vi bland de första i landet på att integrera två ISO standarder i ett system för att underlätta efterlevnad och hantering. Samtidigt skrev vi branschanpassningen av ISO för ett antal branscher med integrerade system.

I vissa av dessa branschanpassade system integrerades även internkontrollen (nuvarande Systematiskt ArbetsMiljöarbete). Därmed var vi först i landet (kanske i världen) som integrerat och certifierat tre system i ett verksamhetssystem. Sen dess har antalet integrerade system ökat i antal och därmed också antalet certifikat med flera system.

Tiden står inte stilla

Systemen har blivit mycket bättre idag jämfört med 90-talet, med det menar vi också att standardernas fokus har förändrats för att bättre stämma in på nutidens behov. Därför har också vår affärsidé förändrats, vi gör mer idag än det vi gjorde för tjugofem år sen och på ett enklare sätt.