GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR som är en europisk dataskyddsförordning trädde i kraft 25 maj 2018 och innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Förordning gäller alla organisationer och företag, oavsett storlek, som sparar och hanterar europeiska personuppgifter. GDPR ställer krav på rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter samt krav på ansvarig i ledningsnivå. De organisationer och företag som inte följer förordningen riskerar kraftiga sanktionsavgifter (upp till 4% av den globala omsättningen).

GDPR innehåller omfattande krav

De ökade kraven innebär i många fall omfattande anpassningsåtgärder. Krav på bl.a. incidentrapporteringsrutiner, genomförande av konsekvensbedömningar och att samma hanteringsregler gäller för personuppgifter i ostrukturerat material kräver ordning och reda och att det finns en god kontroll och ett ändamålsenligt dataskydd.

 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Skulle det kännas tryggt med en extern genomgång av de åtgärder ni har vidtagit? Eller behöver ni stöd i angränsande delar som vanligen kräver extra kompetenser och som stärker upp ert totala dataskydd? Vi kan hjälpa er med alla dessa delar!