Kurs i ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsarbete. Systemet tillämpas över hela världen med samma krav på styrning av aktiviteter i verksamheten. ISO 9001 har funnits på den svenska marknaden sedan 1987 i svensk översättning och har uppdateras ett antal gånger genom åren i syfte att bättre möta företagen och marknadens krav. Kursen behandlar den senaste utgåvan och ändringar mot tidigare utgåva.

Introduktion ISO 9001

Målgrupp

Kursen vänder sig till företag som vill påbörja eller underhålla sitt kvalitetssystem enligt ISO 9001

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren förståelse och de verktyg som behövs för att påbörja sitt ISO-arbete mot en eventuell certifiering.

Ur kursens innehåll

Bakgrund ISO 9001

  • Ledningens åtaganden
  • Försäljning/Ordermottagning
  • Inköp
  • Produktutveckling
  • Produktion/Utförande
  • Uppföljning/Resurshantering
  • Dokumentation
  • Krav vid offentliga upphandlingar
  • Interna revisioner

Kursen avslutas med ett prov för erhållande av diplom

Kursavgift

Kontakta oss för offert!