Sidan uppdateras!

Du är välkommen att kontakta oss genom att
ringa eller skriva till oss.

E-post: info@creator.nu – Mobil: 070-690 44 10

Odlarvägen 48 | 151 50 Enhörna

Vi hjälper företag att utveckla sin verksamhet!

Våra konsulter arbetar i huvudsak på plats, där vi hjälper våra kunder att skapa de system som önskas enligt standarderna för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 27001 och AFS 2001:1. Vi anpassar och integrerar även systemen för att uppfylla branschers och myndigheters krav.

Våra system byggs efter ambitionen ” Enkla att använda, enkla att följa och enkla att upprätthålla”.
Vi vägleder våra kunder från start till certifiering med efterföljande aktiviteter, detta gör att 97% av våra kunder blir certifierade inom 10 månader från startdatum.
Våra konsulter fungerar även som stöd åt många av våra kunder i det fortsatta arbetet efter en certifiering.