Vi hjälper företag att bli certifierade!

Vi hjälper företag att bli certifierade!

Vi hjälper företag att bli certifierade!

Våra kompetensområden är

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 och ISO 27001

ISO certifiering

System som är enkla att använda, enkla följa och enkla att upprätthålla

 

Kurser

Erfarenhetsbaserade introduktionsutbildningar, internrevisionsutbildningar och Steg för steg utbildningar

 

Fler kompetenser

Experthjälp till förfogande utifrån önskad behov och syfte.

 

Vi hjälper företag att utveckla sin verksamhet!

Våra konsulter arbetar i huvudsak på plats, där vi hjälper våra kunder att skapa de system som önskas enligt standarderna för ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 27001 och AFS 2001:1. Vi anpassar och integrerar även systemen för att uppfylla branschers och myndigheters krav.

Våra system byggs efter ambitionen ” Enkla att använda, enkla att följa och enkla att upprätthålla”.
Vi vägleder våra kunder från start till certifiering med efterföljande aktiviteter, detta gör att 97% av våra kunder blir certifierade inom 10 månader från startdatum.
Våra konsulter fungerar även som stöd åt många av våra kunder i det fortsatta arbetet efter en certifiering.

Kunder som senast har blivit certifierade

     

Copyright © Creator.nu