Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för kommunikation och för att fullfölja våra förpliktelser mot er.

 

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för våra ändamål, och vi strävar alltid att förebygga och när vi måste minimera integritetskänsliga uppgifter.

 

All vår hantering av dina personuppgifter sker huvudsakligen internt. All personal vet vad som gäller vid hantering av personuppgifter och vi har också därmed säkrat vår IT-miljö mot eventuella personuppgiftsförluster.

 

När vi behandlar personuppgifter gör vi det med största försiktighet och säkerhet för att de inte ska hamna i orätta händer. De gånger som vi anlitar en tredje part som utför tjänster är personuppgiftsägarna informerade i förväg och har därmed gett sitt samtycke.

 

Ansvar

Creator kvalitetssäkring AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas av oss och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra våra förpliktelser gentemot er.

 

Följande personuppgifterna behandlar vi:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Företag
  • Titel
  • Andra uppgifter som vi behöver för att utföra våra uppdrag.

 

 

 

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När du gör en förfrågan, anmäler dig våra till kurser eller på annat sätt kontaktar oss anger du själv dina uppgifter och ger oss tillstånd att enligt policy och GDPR rätten att hantera dem.

 

Du samtycker därmed till vi får behandla angivna personuppgifter.

 

Vi får också tillgång till personuppgifter på följande sätt:

  • Genom uppgifter som vi får när någon kontaktar våra medarbetare
  • Genom uppgifter som registreras vid anmälan till nyhetsbrev och/eller andra utskick
  • Genom uppgifter som lämnas vid ansökan till anställning, besök eller på annat sätt tar kontakt med oss.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

 

Våra säkerhetssystem är utvecklade med integritet och säkerhet i fokus. Vi har rutiner för att säkerställa att personuppgifter behandlas säkert och med minimerad risk för förluster.

 

Det överförs inte personuppgifter till andra företag eller myndigheter utan ditt medgivande i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att aldrig lämna ut dina personuppgifter till annan part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Personuppgifter är en värdehandling och hanteras efter det.

 

 

 

Vilka rättigheter har du?

Alla har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke för hantering av egna personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

 

Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Är du kund hos oss behöver vi ha tillgång till vissa av dina personuppgifter och kan således inte ta bort dessa.

 

Vill du tas bort ur våra system måste du ange vem som kommer att ta ansvaret efter dig, Om eller när du väljer att flytta kommer samtliga av dina personuppgifter att raderas automatiskt från våra system efter 1 år från det datum då alla eventuella skulder är reglerade. Vill du radera dina uppgifter innan dess är det din rättighet att kontakta oss och meddela oss att du vill bli glömd. Finns det då inga skulder kvar att reglera kommer du att omgående tas bort ur våra system.

 

Begäran om att bli glömd, begränsning av användning, invändningar mm skall ske skriftligt till oss för att vi skall bibehålla spårbarhet. Kontakta oss för mer information.