Vad är internrevision?

I alla standarder  finns krav på att internrevision ska genomföras.

Men var är då internrevision? Jo, det kan liknas med en form av egenkontroll som skall bekräfta att verksamheten följer egna krav och kraven i specifikt standard. Den skall också bekräfta att systemet är införd och underhållits.  I standarderna ställs krav på formen, kompetens på internrevisorer, dokumentation och oberoende.

Verksamheter där man på egen hand inför ett ledningssystem kan med fördel använda internrevisioner som ett verktyg för att kartlägga nivå på systemet inför en certifiering. Där är det en fördel om en oberoende expert (konsult) gör internrevision och tillhandahåller ett protokoll som kan användas som arbetsunderlag.

Få fart på den interna revisionen

Intern revision kan uppfattas som en övervakningsverksamhet, men en av de viktigaste aktiviteterna för en framgångsrik utvärdering som fokuserar på förbättringar snarare än fel.

Interna revisioner rätt genomförda kan bli trevliga och meningsfulla samtal där man gemensamt hittar vad man vill och behöver förbättra i det dagliga arbetet. Rätt utförd känner sig medarbetaren varken hotad eller förgjord, snarare bekräftad och sedd.

Revisionernas kompetens

En bra revisor är lätt att tala med, är utvecklingsinriktad, påläst och har förmågan att fokusera på det väsentliga. Dessutom kan hen leverera resultatet av revisionen på ett sånt sätt att alla blir motiverade att använda det som kommit fram.

En kompetent revisor skall ha integritet och skinn på näsan och väjer inte för det obehagliga samt upplevs som trovärdighet.

Varför anlita oss för internrevision?

Det finns flera fördelar med att använda oss som att göra internrevisioner.

  • Vi har lång erfarenhet av internrevisioner och dessutom från många olika branscher.
  • Vi hjälper er med att iordningställa underlag för offerter till certifieringsorganen och hjälper till att välja rätt organ till er verksamhet.
  • Eftersom vi jobbar med detta dagligen så kan vi tipsa om trender, nya lagkrav och fokusområden.
  • Vi fungerar som stöd i det långsiktiga arbetet framåt och är tillgängliga vid verksamheten komplicerade frågeställningar

En annan fördel är att vi kan utbilda verksamheten och blivande interrevisorer anpassad till verksamhetens förutsättningar.