Kurs i ISO 45001

ISO 45001 (tidigare OHSAS18001)  är en internationell standard för ett arbetsmiljöarbete. I Sverige har vi långtgående förordningar och föreskrifter kring Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM) genom Arbetsmiljölagen. Det finns få olikheter mellan dessa lagkrav och kraven i ISO 45001. En skillnad är att det går att certifiera sig enligt OHSAS medan lagstiftarna förväntar sig att företagen uppfyller gällande lagstiftning.

ISO45001

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill förstå eller lära sig grunderna i ett aktivt arbetsmiljöarbete enligt lagkraven i Svensk lagstiftning och kraven i ISO 45001.
Kursen är anpassad för VD, Ansvarig för arbetsmiljön i verksamheten,  Arbetsmiljösamordnare, Internrevisorer, Produktionschef, Personalansvarig, Projektledare, Platschefer och Marknadschef

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren  en bra och detaljerad insikt i de krav som ställs i standarden. Deltagaren får också kännedom om arbetsmiljölagen, förordningar och de föreskrifter som påverkar verksamheten som bedrivs. Deltagaren kommer efter kursen kunna fördjupa sig och svara på externa arbetsmiljöfrågor.

Kursinnehåll

  • Bakgrund ISO 45001
  • Ledningens åtaganden
  • Riskidentifiering/Riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, AFS 2001:1
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Verksamhetsstyrning/Tillbudrapportering
  • Uppföljning/resurshantering
  • Dokumentation
  • Interna revisioner

Kursen avslutas med ett prov för erhållande av diplom.

Kursavgift

Kontakta oss för offert!