Offentliga upphandlingar

Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp. Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgår till ca 800 miljarder kronor om året. Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar har ökat sedan 2017 och trenden håller i sig.

Behöver ni hjälp att lämna in ett anbud? Granska upphandlingsdokument? Skriva anbud? Ställa frågor till upphandlare? Eller extra resurser för att kapa  arbetstoppar?

Vi har genom åren hjälpt och hjälper många företag med att alltifrån bevaka anbud, projektleda det förberedande arbetet, skriva, iordningställa, lämna och bevaka anbud.

Praktisk hjälp med anbudet

Vi har en beprövad metod hjälper till med:

 • Bevakning av offentliga upphandlingar
  Vi utformar tillsammans med er en bevakningsprofil som vi sedan använder för bevakning. När nya och intressanta anbud dyker upp, laddar vi hem  underlaget och läser igenom det för att avgöra om uppdraget är relevant för er utifrån ställda krav och förutsättningar. Relevant anbudet skickas vidare  till er för beslut.
 • Förberedande arbete
  När beslutet är tagit att företaget skall delta tar vi över projektledningen. Vi börjar med att gå igenom hela förfrågningsunderlaget och sammanställer de viktigaste kraven för att få lämna anbud och vad som behöver göras. Därefter går vi tillsammans igenom vår sammanställning samt vad vi behöver ha för information om er verksamhet. Vi diskuterar eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget och vid behov ställer vi frågor till den upphandlande myndigheten. Sedan utformar vi förslag på texter som exempelvis företagspresentation, genomförande plan, kvalitets- och miljöledningssystem. Därefter fyller vi i alla övriga uppgifter i anbudet, samt bifogar alla efterfrågade bevis.
 • Anbudsinlämnande
  När allt är klart gör vi en sista granskning av anbudet i syfte att säkerställa att inget har förbisetts och skickar in anbudet enligt kraven i upphandlingsföreskrifterna. Bevis på inlämnade uppgifter tas ut och sparas.
 • Bevakning
  När tilldelningsbeslut erhållits, tar vi hem lämnade anbud och överklagar eventuella oklarheter, om så behövs.