Kurs i ISO 14001

ISO 14001:2015 är en internationell standard för ett aktivt miljöarbete. Systemet är skriven så att aktivitetsnivån/ambitionsnivån varierar starkt mellan olika länder trots samma skrivning i standarden. Grunden i standarden är den miljöpåverkan företaget har och gällande miljölagstiftning i landet.

Bild ISO14001

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill förstå eller lära sig grunderna i ett aktivt miljöarbete.
Kursen är anpassad för alla som svarar eller kan tänkas svara på frågor kring miljösystem och miljöarbete i olika sammanhang dvs i första hand VD, Ansvarig för miljösystem i verksamheten,  Miljöchef, Miljösamordnare, Internrevisorer, Produktionschef, personalchef, Marknadschef och Försäljningschef

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren  en bra och detaljerad insikt i de krav som ställs i ISO 14001. Deltagaren får också kännedom om de lagar som kan beröra den egna verksamheten för att kunna fördjupa sig och svara på externa miljöfrågor.

Kursinnehåll

  • Bakgrund
  • Lednings åtaganden
  • Miljöutredning/Miljöpolicy
  • Lagar och andra krav
  • Planering
  • Verksamhetsstyrning
  • Uppföljning/resurshantering
  • Dokumentation
  • Krav vid offentliga upphandlingar
  • Interna revisioner

Kursen avslutas med ett prov för erhållande av diplom.

Kursavgift

Kontakta oss för offert!