FAQ

Skicka ett mail till oss på info@creator.nu för ett kort och förutsättningslöst möte.

Vi kommer då beskriva hela flödet, om vilka resurser som behövs, hur långt tid det tar och vad det kostar mm.

Nej, vi är de som hjälper företagen att ta fram rutiner som uppfyller kraven inför certifieringen.

Vi hjälper också företaget med att iordningställa underlaget till certifieringsorganen för offert och hjälper dem att välja certifieringspartner.

Själva certifieringen består av två steg:

Steg 1 Planeringsdialogen och dokumentgranskning

Oftast ca en heldag där revisorn granskar att framtagen dokumentation som uppfyller kraven i enlighet med de standarder som företaget skall certifieras mot.

Innan planeringsdialogen skickar revisorn en planering (Revisionsplan) över de olika delarna som skall granskas.

Steg 2 Praktisk revision

Föregås av en ny planering (revisionsplan) och genomförs ca 4 veckor efter steg 1, helst skall upptäckta avvikelser/synpunkter från steg 1 vara släckta (åtgärdade).

Steg 2 består av att kontrollera att de rutiner som finns dokumenterade och de krav som ställs i aktuella standarder uppfylls i praktiken.

Hur mycket tid som krävs beror på verksamhetens omfattning, inarbetade rutiner och hur många system som skall efterföljas.

Det finns två faser att ta i beaktande avseende tidsåtgången:

  1. Uppbyggnadsfasen dvs upprättande av dokumentation och implementering
  2. Efterlevnad och förbättringsfasen

I uppbyggnadsfasen beror det på om ni tar in konsulthjälp eller gör detta själva. Med bra handledning av erfarna konsulter sparar företaget mycket tid i förhållande till om en anställd inte har någon erfarenhet alls. Risken för överdokumentation är överhängande vid egenuppbyggnad. Erfarna konsulter skall kunna ge en hyfsad indikation på tidsåtgång för denna fas.

Tidsåtgången i efterlevnadsfasen beror förutom på företagets komplexitet och antal system även på hur komplext systemet är uppbyggt från början samt de krav som ställs på företaget. Vi kan ge ungefärliga indikationer beroende på typ av företag och storlek.