ISO 9001, Kvalitetssystem

ISO 9001 är den internationella standarden för kvalitetssäkring av verksamheter. Standarden är ett ledningssystem som innehåller krav på vilka rutiner som skall finnas och vara styrda för att säkra kvaliteten i arbetsmomenten.

ETT SYSTEM FÖR KVALITETSSÄKRING!

Ett kvalitetssystem är ett system att arbeta efter för att säkra kvaliteten i processer som tex. försäljning, inköp, produktion, installation mm. Det mest tillämpade, etablerade och accepterade kvalitetssystemet är den internationella standarden ISO 9001. Med Internationell menas att standarden har samma krav på vilka processer som skall dokumenteras och styras oavsett om man befinner sig i Kina, USA, Ryssland eller Europa.

Standarden beskriver vad som ska ingå i ett kvalitetssystem enligt ISO 9001, men inte hur det ska göras för att uppfylla kraven. ISO 9001 kan tillämpas på alla typer av verksamheter oavsett om de levererar produkter eller tjänster.

 DET ÄR DÄR VI KOMMER IN!

Vi hjälper företag att tolka, skapa och dokumentera arbetssätt som uppfyller kraven i ISO 9001.

Vi finns med i hela processen från ax till limpa dvs ett certifierat system och fortsätter även därefter med utveckling och förvaltning av systemen enligt kunders önskemål.