ISO 27001, Informationssäkerhet

Dagens samhälle blir allt mer digitalt, därmed ökar tillgängligheten för obehöriga att komma åt, förvanska och låsa ut informationen från dem som måste ha tillgång till detta. Med hjälp av arbetssätt enligt kraven i standarden ISO 27001 försvåras och förhindras risken för att informationen känslig information försvinner eller kommer i fel händer.

Ett system för att skydda företagets viktigaste tillgångar

Företagets viktigaste tillgångar består många gånger av information såsom patent, konstruktionsritningar, kundregister, avtal, personuppgifter mm

Dessa tillgångar är oftast (alltid) digitala i någon form och finns på någon dator någonstans som företagets anställda använder i den dagliga driften. Tillgångarna skall skyddas mot obehöriga men digitaliseringen skapar möjligheter för stöld och utpressning med hjälp av trojaner, virus och program för kryptering. ISO 27001, ledningssystem för informationssäkerhet, innehåller krav på tekniska och administrativa arbetssätt för att skydda företaget informationstillgångar.

Skydda era informationstillgångar!

Vi hjälper er att skapa de arbetssätt som behövs för att skydda era informationstillgångar enligt kraven ISO 27001.