Kurs ISO27001

Informationssäkerhet

Information är precis som människor och maskiner en av verksamhetens viktigaste resurser. Med hjälp av medvetenhet och kunskap går det att förebygga att just er verksamhet inte blir drabbad av utpressning, virus, stöld, spionage eller sabotage.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill skaffa sig en stabil grund i informationssäkerhet.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren en grund i vad informationssäkerhet handlar om och hur man skyddar sig och sin verksamhet mot de vanligaste händelserna.

Kursinnehåll

  • Terminologi och begrepp
  • Skyddsvärden
  • Administrativ säkerhet
  • IT säkerhet
  • Fysisk säkerhet
  • ISO 27001
  • Lagstiftning
  • Övningsuppgifter

Kursdeltagarna erhåller diplom på genomgången kurs.

 Kursavgift

Kontakta oss för offert!