AFS 2001:1, Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Enligt lag skall alla arbetsgivare undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Detta gör att Arbetsmiljöverket gör inspektioner på företag för att se att lagarna följs. Inspektionerna kan föranleda till viten alt avstängning när påpekanden inte åtgärdas.

LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖARBETE

AFS 2001:1 är Arbetsmiljöverkets föreskrifter rörande arbetsmiljö. Alla ska arbetsgivare måste enligt lag följa dessa föreskrifter, och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som arbetsgivare har alla företag en skyldighet att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen och arbeta för att förbättra arbetsmiljön.

VI HJÄLPER ER

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag som har fått nedslag vid en inspektion eller företag som vill se till att de uppfyller kraven innan någon olycka sker. Våra medarbetare har goda kunskaper om hur du bäst uppfyller de krav som gäller för din bransch