Serviceavtal

Till företag som inte riktigt hinner med eller vill ha stöd i sitt kvalitets-, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhetsarbete erbjuder möjligheter till serviceavtal anpassad utifrån företagets önskade behov.

​I serviceavtalet kan vi fungera som stöd vid bla:

 • Implementering av ledningssystemet
 • Årlig intern genomgångar/ internrevisioner
 • Certifieringar/årliga uppföljningsrevisioner
 • Bevakning och uppdateringar av den lagstiftning som berör verksamheten
 • Dokumentation och författande av rutiner
 • Intern utbildning
 • Stöd i olika löpande frågor kring ISO systemen
 • Identifiering, bevakning och uppdatering av lagar
 • Stöd vid offentliga upphandlingar
 • Göra miljöutredningar, kund- och arbetsmiljöundersökningar
 • Göra leverantörsbedömningar och värderingar inkl. andrapartsrevisioner
 • Mm